Pro Infuzja Latter ARt Competition

25.00

W każdej rundzie startujący zawodnik może zaparzyć 2 espresso do dwóch filiżanek i podjąć dwie próby wykonania wzoru latte art.
Kategoria:

REGULAMIN

ZGŁOSZENIA

Startuje max 20 zawodników – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń w formie wskazanej przez organizatorów danej edycji.

RUNDY

Zawody odbywają się w 3 rundach: eliminacje, pół finały i runda finałowa.

LOSOWANIE SARTU

W każdej rundzie zawodnicy startują w wylosowanej wcześniej kolejności. Losowanie prowadzi właściciel kawiarni/ miejsca/ firmy gdzie odbywa się aktualna edycja. Losowanie odbywa się poprzez wyciąganie oznakowanych liczbami od 1 do 20 losów z nieprzezroczystego woreczka lub pudełka. Losowanie odbywa się osobno dla każdej rundy wśród zawodników, którzy
zakwalifikowali się do danej rundy. Jeśli w rundzie półfinałowej startuje nieparzysta liczba zawodników, losuje osobę/ osoby będące „lucky loose”-s tak by w tej rundzie wystartowały minimum 3 pary.

FORMUŁA STARTU

W każdej rundzie startujący zawodnik może zaparzyć 2 espresso do dwóch filiżanek i podjąć dwie próby wykonania wzoru latte art. Mleko może być spienione nie więcej niż 2 razy. Wzór, który wykona dany zawodnik będzie losowany. Oprócz rundy finałowej zawodnicy startują w rundzie eliminacyjnej i/lub ćwierćfinałowej oraz półfinałowej. W rundzie eliminacyjnej w parach w wylosowanej kolejności. Pary łączone będą tak jak wskazują na to wylosowane numery. Oznacza to, że zawodnik z numerem 1 startuje w parze z zawodnikiem numerem 2 i tak kolejno następne pary: zawodnik 3 z zawodnikiem 4, zawodnik 5 z zawodnikiem 6 itd.
W rundzie półfinałowej i finałowej zawodnicy startują pojedyńczo, a kolejność ich startu losowana jest zawsze przed rozpoczęciem danej rundy.

SPRZĘT

Jeden, dwugrupowy ekspres ciśnieniowy i 1 młynek żarnowy zapewniony przez sponsorów i/lub organizatorów danej edycji.

CZAS STARTU

Każda para zawodników w rundzie eliminacyjnej ma maksymalnie 8 minuty czasu na wykonanie wzorów latte art w filiżankach dostarczonych przez organizatora. Każdy zawodnik ma prawo do wykonania 2 prób w wyznaczonym czasie. Przekroczenie czasu nie może być większe niż 15 sekund pod groźbą dyskwalifikacji. W rundzie półfinłowej i finałowej każdy zawodnik ma 8 minuty na swój start. Przekroczenie czasu nie może być większe niż 15 sekund pod groźbą dyskwalifikacji. Czas startu będzie mierzony przez sędziego technicznego, który uruchomi jego pomiar stoperem po wskazaniu gotowości do startu zawodników w parze lub przez indywidualnego zawodnika w zależności od rundy.

WZORY LATTE ART

Losowanie wzorów prowadzone jest przez sędziego technicznego. Losowanie odbywa się poprzez wyciąganie oznakowanych symbolami losów z nieprzezroczystego woreczka lub pudełka lub z pomocą kostki sześciennej z
wzorami na ściankach W rundzie eliminacyjnej/ ćwierćfinałowej i pół finałowej zawodnicy rysują wzory z poniższej listy:
– serce lub serce w sercu,
– tulipan maksymalnie z 5 elementów,
– pojedyncza rozeta.
Wzory musza być wykonane techniką pree pour – z nalania. Techniki rysowania wykałaczką, ozdabiania pyłem czekolady itp oraz kolorami nie jest dozwolone. Użycie tych technik jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, który ją zastosował. W rundzie finałowej zawodnicy prezentują dowolnie wykony przez siebie wzór wykonany tylko techniką free pour – z nalania. Techniki rysowania
wykałaczką, ozdabiania pyłem czekolady itp oraz kolorami nie jest dozwolone. Użycie tych technik jest równoznaczne uzyskaniem 0 punktów na drukach oceny finałowej.

OCENA WZORÓW LATTE ART

Zawodnicy oceniani są przez 3 sędziów, jednym z sędziów musi być certyfikowany sędzia Specialty Coffee Assotiation oddział PL lub World Coffee Events. Ocena w rundzie eliminacyjnej odbywać się będzie poprzez porównanie wzorów wykonanych przez zawodników startujących w danej parze, a następnie poprzez wskazanie przez sędziów wzoru lepiej wykonanego.
Każdy z oceniających sędziów kieruje się następującymi kryteriami:
– kontrast między bielą spienionego mleka i cremą espresso,
– symetria wyrysowanego wzoru (prawa strona powinna być taka sama jak
lewa),
– położenie i wielkość wzoru na powierzchni w filiżance (wzór powinien być
umiejscowiony na środku, wielkość powinna być przynajmniej na połowę
powierzchni).
W rundzie półfinałowej i finałowej o zwycięstwie decyduje suma liczby punktów z druku sędziowskiego. Wykorzystywany jest uproszczony druk oceny z Mistrzostw Świata Latte Art – World Coffee Events. W przypadku remisu w punktacji ogólnej zwycięża zawodnik z wyższą liczbą punktów w kategorii „harmonia, pozycja i rozmiar wzoru”.

OCENA TECHNICZNA ZAWODNIKÓW

W każdej rundzie zawodnicy będą podlegali ocenie technicznej przez jednego sędziego technicznego. We wszystkich rundach sędzia techniczny będzie oceniał następujące kryteria pracy zawodników:
– bieżące i skuteczne przepłukiwanie grupy ekspresu ciśnieniowego,
– bieżące i skuteczne czyszczenie portafiltórw/ sitek,
– straty kawy nie mogą przekroczyć 5 gram na każdego zawodnika. Poprzez
takie straty rozumie się kawę rozsypaną dookoła młynka, na podłogę itp. Nie liczy się kawa wykorzystana na próbne espresso lub na kontrole prawidłowości ustawień młynka przed startem,
– technika ubicia kawy w kolbie,
– czas ekstrakcji espresso (nie dłuższy niż 35 sek, nie krótszy niż 20 sek),
– czystość dzbanków do spieniania mleka w środku i na zewnątrz,
– przepłukiwanie dyszy przed i po spienieniu mleka,
– ilość zużytego mleka. Zawodnik nie może spienić mleka więcej niż 2 krotnie w dzbankach o pojemności 600 ml.
W rudach: eliminacyjnej, półfinałach i finałach. Sędzia techniczny za więcej niż 2 rażące uchybienia z powyższych kategorii może za zgodą 3 sędziów wizualnych zdyskwalifikować zawodnika, który się tych uchybień dopuścił. W finałach każdej edycji ocena techniczna odbywać się będzie z wykorzystaniem druków Mistrzostw Świata Latte Art – World Coffee Events. Suma tych punktów będzie łączona z sumą punktów oceny wizualnej. Zwycięzcą będzie zawodnik, który uzyska najwyższa liczbę punktów. W przypadku remisu wygrywa zawodnik z wyższą liczbą punktów wizualnych.

ZASADA FAIR PLAY

Jeśli zgłaszający się zawodnik do zawodów Pro Infuzja Barista Challenge w rundzie eliminacyjnej nie stawi się na zawody bądź nie uprzedzi o swej nieobecności minimum na 24 godziny przez startem wówczas zawodnik ten nie zostanie dopuszczony do startu w następnej edycji Pro Infuzja Barista Challenge w danym roku. Jeśli finalista wszystkich edycji danego roku nie stawi się na finały bądź nie uprzedzi o swej nieobecności minimum na 24 godziny przez startem w finałach wówczas zawodnik ten nie zostanie dopuszczony do startu w następnej edycji Pro Infuzja Barista Challenge w następnym roku startów w jakiejkolwiek z kategorii.